< NEMOCI KRVE

Imunitní trombocytopenie (ITP)

Pro imunitní trombocytopenii se dříve používalo označení imunitní trombocytopenická purpura.

Přízvisko purpura si vysloužilo právě díky krvi, která se vlivem nedostatku krevních destiček vymyká kontrole a dere se na povrch v podobě drobného krvácení i modřinek.

ITP patří mezi vzácná autoimunitní onemocnění. Projevuje se tvorbou protilátek proti našim vlastním krevním destičkám, jež jsou pro správnou funkčnost systému krve nezbytné. Tímto způsobem se k nám náš imunitní systém otočí zády. Protilátky pronikají i do kostní dřeně, kde se destičky rodí, a napadají je ještě dříve, než stihnout dozrát a dostat se do krevního oběhu. Postupem času počet krevních destiček nebezpečně klesá a je tak narušena rovnováha, pro krev tolik zásadní. Tento stav ohrožuje celkové zdraví organismu. 

ITP se může projevovat snadnou tvorbou modřin, drobným krvácením do kůže a sliznic nebo častějším krvácením z nosu a dásní. Zastavit krvácení při úrazu může být velmi obtížné. Příznaky se ale nemusí vždy dostavit, onemocnění může být často i zcela bez příznaků. Lékaři ji pak mohou objevit v podstatě náhodně při preventivní prohlídce nebo předoperačním vyšetření. Stav naší krve totiž umí jasně zmapovat krevní obraz. U některých pacientů může onemocnění přejít do chronické fáze, kdy je počet krevních destiček trvale snížen. Pacienti pak docházejí na pravidelné kontroly a lékař jim při snížení počtu na nebezpečnou hodnotu předepisuje léky, které počet krevních destiček zvýší, nebo mohou dostat přímo transfuzi krevních destiček.

Jak se žije lidem s ITP

Jedná se o onemocnění, o kterém lidé vědí velmi málo, které ale umí život nemocným značně komplikovat. Pacienti s touto diagnózou k sobě musí být obzvlášť pozorní. Ohrožuje je totiž časté krvácení, ať už spontánní, nebo vinou poranění. Viditelné projevy mohou mít podobu fialkových skvrnek velikosti třeba jen špendlíkové hlavičky (petechie), ale může jít také o celoplošná kožní krvácení. Pacient se tak potýká nejen se zdravotními problémy, ale i se sociálními překážkami ve svém okolí, které většinou vůbec neví, jak se k nemocnému chovat.

Lékaři pacientům s ITP pravidelně sledují počet krevních destiček a v případě, že je jejich počet dostatečný a nedochází ke krvácení, není žádná léčba nutná. V případě poklesu pod bezpečnou hladinu nasadí lékař vhodné léky. Další možností je i odebrání sleziny (splenektomie). Samotná léčba se odvíjí od zdravotního stavu pacienta, jeho životního stylu a vzájemné domluvy pacienta a lékaře. Lékaři dnes umí onemocnění účinně kontrolovat. 

Naše krev

Podobné články