< NEMOCI KRVE

Myelodysplastický syndrom a přetížení železem

S transfuzní léčbou u pacientů s tzv. myelodysplastickým syndromem (MDS) může být spojeno riziko přetížení organismu železem.

Myelodysplastický syndrom je onemocnění, které je způsobeno poruchou krvetvorby v kostní dřeni. Dochází k poškození kmenové buňky, ze které dozrávají krevní elementy. Onemocnění se objevuje převážně u starších lidí (medián věku pacientů je 65–70 let).

Nejčastějším projevem MDS je anémie čili chudokrevnost, která je charakterizovaná nedostatkem červených krvinek. Může se projevovat únavou i při malé fyzické zátěži, bolestmi hlavy, zadýcháváním či poruchami soustředění. Léčba anémie spočívá v pravidelném podávání transfuzí červených krvinek. Transfuze mají ovšem i svoji stinnou stránku. V jedné transfuzi je obsaženo 200–250 miligramů železa. Lidské tělo ale nemá žádný přirozený mechanismus, jak se železa z transfuzí zbavit, a již 20 podaných transfuzí může proto zapříčinit přetížení železem. Nahromaděné železo může vážně poškodit orgány, zejména srdce. Těmto rizikům hematologové předcházejí nasazením účinné terapie.

Naše krev

Podobné články